Show simple item record

dc.contributor.authorКрумова, Зорница
dc.date.accessioned2020-06-12T09:23:04Z
dc.date.accessioned2020-06-12T09:23:04Z
dc.date.available2020-06-12T09:23:04Z
dc.date.available2020-06-12T09:23:04Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.issn1313-6542
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10610/4290
dc.description.abstractИзследването представлява научен преглед на концепцията за иновации. Те са разгледани като основен фактор за повишаване на конкурентос-пособността. Представен е модел за оценка на конкурентоспособността и ефективността на управление. Използвайки моделите, мениджмънтът придобива яснота в силните и слабите страни и преценява къде да приложи иновации, за да по-добри показателите, а оттам и нивото на конкурентоспособност на организацията.bg_BG
dc.publisherTsenov Publishing HouseEN_en
dc.relation.ispartofseries15;30
dc.subjectконкурентоспособностbg_BG
dc.subjectиновацииbg_BG
dc.subjectиновационен процесbg_BG
dc.titleИНОВАЦИИ – ОСНОВЕН ФАКТОР ЗА ПОВИШАВАНЕ НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТАbg_BG
dc.typeArticlebg_BG


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record