Show simple item record

dc.contributor.authorБогданова, Маргарита
dc.contributor.authorСирашки, Христо
dc.contributor.authorПарашкевова-Великова, Евелина
dc.contributor.authorСтоянова, Мариела
dc.date.accessioned2020-06-12T11:05:21Z
dc.date.accessioned2020-06-12T11:05:22Z
dc.date.available2020-06-12T11:05:21Z
dc.date.available2020-06-12T11:05:22Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.issn1312-3815
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10610/4292
dc.description.abstractЕдин от най-актуалните подходи за усъвършенстване дейността на бизнес организациите е гъвкавото управление на проекти. То възниква в софтуерната индустрия през 2001 г., но постепенно навлиза в други, „несофтуерни“ индустрии. Трансферът на подхода обаче към публичния сектор изисква специфична трансформация на гъвкавата методология, доколкото двата сектора са коренно различни. Целта на разработката е да се представи методика за гъвкаво управление на проекти в публичния сектор в България и да се дефинират условията и бариерите за нейното ефикасно приложение в практиката на организациите от публичния сектор. Задачите на изследването са: 1) проучване на научната литература и критичен анализ на разработки, свързани с обекта и предмета на изследването; 2) разработване на методика за гъвкаво управление на проекти в публичния сектор; 3) верифициране на методиката и дефиниране на условията за нейното прилагане. Изследователската теза гласи, че гъвкавото управление на проекти е възможно да бъде адаптирано и интегрирано в практиката на публичния сектор, но са необходими допълнителни усилия за създаване на организационна нагласа за внедряване на този подход. В резултат на проучването е разработена методика за гъвкаво управление на проекти в публичния сектор в България, която включва базови принципи, специфични роли и терминология, предварителни условия. Формирани са три етапа на методиката, всеки от които има стъпки и итерации, които са визуализирани чрез карта на процесите. Очертани са условията и бариерите за приложението на методиката в организациите от публичния сектор.bg_BG
dc.publisherTsenov Publishing HouseEN_en
dc.relation.ispartofseries1;1
dc.subjectгъвкаво (Agile) управление на проектиbg_BG
dc.subjectметодикаbg_BG
dc.subject„не- софтуерни“ индустрииbg_BG
dc.subjectорганизации от публичния секторbg_BG
dc.titleГъвкаво управление на проекти в организациите от публичния секторbg_BG
dc.typeArticlebg_BG


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record