Show simple item record

dc.contributor.authorКостова, Силвия
dc.contributor.authorВасилев, Пресиян
dc.contributor.authorДимова, Ивана
dc.date.accessioned2020-06-12T11:05:46Z
dc.date.accessioned2020-06-12T11:05:47Z
dc.date.available2020-06-12T11:05:46Z
dc.date.available2020-06-12T11:05:47Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.issn1312-3815
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10610/4296
dc.description.abstractРазвитието на икономическите процеси и дейности, поражда необходимост от адекватни знания и умения, свързани с установяването и разкриването на измами. Актуалността на студията е обвързана с непрекъснатата промяна на средствата и подходите, използвани от контролните органи, от нововъзникващите явления и процеси, изискващи иновативно мислене и от динамиката на технологиите и програмните средства за извършване на финансови измами. Целта на студията е да се изведат присъщите характеристики на финансовите измами и на техните извършители като се анализират нормативните актове, регламентиращи проявните й форми и се систематизират видовете финансови измами. Поставената цел се реализира посредством изпълнение на следните задачи: дефиниране на понятието „измама“; извеждане на основните характеристики на финансовите измами; анализ на правната уредба; систематизиране на видовете финансови измами по определени признаци; изследване на профила на извършителя на финансови измами. Тезата, която се защитава е, че финансовите измамите са динамични и комплексни явления, които изискват адекватни мерки от страна на контролните и правораздавателните органи, при отчитане на промените в профила на извършителите и в методите за извършване на неправомерните действия. В резултат на изследването е систематизирана правната регламентация на финансовите измами, изведени са критерии за тяхното разграничаване и е направена връзка с характеристиките и профила на извършителите на финансовите измами.bg_BG
dc.publisherTsenov Publishing HouseEN_en
dc.relation.ispartofseries1;5
dc.subjectизмамиbg_BG
dc.subjectпрофил на извършителя на измамиbg_BG
dc.subjectвидове измамиbg_BG
dc.titleХарактеристика на измамата и особености на извършителя на измамиbg_BG
dc.typeArticlebg_BG


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record