Show simple item record

dc.contributor.authorТодорова, Таня
dc.date.accessioned2020-06-12T11:05:58Z
dc.date.accessioned2020-06-12T11:05:59Z
dc.date.available2020-06-12T11:05:58Z
dc.date.available2020-06-12T11:05:59Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.issn1312-3815
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10610/4298
dc.description.abstractНеобходимостта от адекватно използване на бюджетното салдо като фискален инструмент за регулиране на икономиката е осезаема в условия на забавени темпове на икономически растеж. Дебатът по отношение възможността, посредством държавния бюджет, да се поддържа баланс между икономическа стабил-ност и социална справедливост продължава десетилетия. Друг въпрос, който също съществува, е дали дефицит или излишък в бюджета биха предизвикали по-висок икономически растеж. Целта на анализа е да се провери дали съществува зависимост между размера на бюджетното салдо и растежа на БВП чрез иконометричен анализ на тези две променливи величини и сравнение на получените резултати между България и държави-членки на Европейския съюз, както и държави от Балканския полуостров (Кипър, Чехия, Естония, Унгария, Латвия, Литва, Малта, Полша, Словакия, Словения, Румъния, Хърватия, Гърция, Сърбия, Турция и Северна Македония). Конкретната задача е да се аргументира необходимостта от балансиране на публичния бюджет и от намаляване на бюджетния дефицит с цел постигане на устойчив реален икономически растеж. Изследователската теза е: постигането на балансирано бюджетно салдо и намаляването на разпределителната и преразпределителната дейност на правител-ството допринасят за постигането на по-висок реален икономически растеж в изследваните българска и европейски икономики. Основните резултати от изследването показват, че: намаляването на бюджетния дефицит и балансирането на бюджета се отразяват положително върху реализирания реален растеж на икономиката в анализираните европейски държави през периода 2007 – 2018 г.bg_BG
dc.publisherTsenov Publishing HouseEN_en
dc.relation.ispartofseries1;7
dc.subjectпублични приходиbg_BG
dc.subjectбюджетно салдоbg_BG
dc.subjectбюджетен дефицитbg_BG
dc.subjectбюджетен излишъкbg_BG
dc.subjectикономически растежbg_BG
dc.titleВлияние на бюджетното салдо върху икономическия растежbg_BG
dc.typeArticlebg_BG


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record