Show simple item record

dc.contributor.authorПопов, Веселин
dc.contributor.authorЕмилова, Петя
dc.contributor.authorТаиров, Искрен
dc.contributor.authorВасилев, Владислав
dc.date.accessioned2020-06-12T11:06:03Z
dc.date.accessioned2020-06-12T11:06:04Z
dc.date.available2020-06-12T11:06:03Z
dc.date.available2020-06-12T11:06:04Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.issn1312-3815
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10610/4299
dc.description.abstractАктуалността на настоящото изследване се определя от нарастване на изискванията и на заплахите за информационната сигурност на лечебните заведения. Целта е изследване на особеностите, състоянието и проблемите на информационна сигурност на лечебните заведения в България. Задачи: проучване и анализиране на състоянието на информационната сигурност на лечебните заведения в България и перспективите за подобряване; очертаване на добри практики; анализ на възможностите на някои нови технологии; дефиниране на концепция за модел за информационна сигурност, подходящ за МБАЛ. Изследователската теза, е че изискванията и заплахите към информационната сигурност нарастват постоянно. Това налага осъществяване на превантивни мерки и високо ниво на сигурност и защита на данни и услуги, както и непрекъснатост на бизнеса и се отнася с особено значение за лечебните заведения, които събират, съхраняват и обработват лични данни и данни за здравното състояние от своите пациенти. Нивото на информационна сигурност може да бъде повишено, посредством прилагането на модел за информационна сигурност. В студията е направен анализ на състоянието на информационната сигурност на лечебните заведения в България и е дефинирана концепция за модел за информационна сигурност, който се базира на: добри практики; следва препоръките, насочени към техническото изпълнение, изисквани от GDPR; отчита принципа на нивата на защита.bg_BG
dc.publisherTsenov Publishing HouseEN_en
dc.relation.ispartofseries1;8
dc.subjectинформационна сигурностbg_BG
dc.subjectлечебни заведенияbg_BG
dc.subjectмодел за сигурностbg_BG
dc.titleИнформационната сигурност на лечебните заведения в Българияbg_BG
dc.typeArticlebg_BG


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record