Show simple item record

dc.contributor.authorШишманов, Красимир
dc.contributor.authorТашкова, Мария
dc.contributor.authorМаркова, Михаела
dc.date.accessioned2020-06-12T11:06:10Z
dc.date.accessioned2020-06-12T11:06:10Z
dc.date.available2020-06-12T11:06:10Z
dc.date.available2020-06-12T11:06:10Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.issn1312-3815
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10610/4300
dc.description.abstractКомпаниите днес функционират в динамична и конкурентна среда. Съвременният дигитален свят поставя пред тях предизвикателството да се развиват и утвърждават по нов, иновативен начин. Ясно е, че за да оцелеят, компаниите трябва да трансформират своя бизнес. Трайно се налага тенденция, че всяка от тях, която остане извън онлайн търговията и бизнеса, базиран на онлайн технологиите, постепенно ще отпаднат от пазара. Присъствието им в Интернет осигурява нови канали за дистрибуция на стоки и услуги, но съществуват и множество рискове, които трябва да се познават, анализират и да се намират адекватни решения. Настоящото изследване цели да представи възможностите на различните технологични решения за създаване на приложения за електронна търговия. Това са решения, които като всички нови технологии, не се приемат еднозначно и предизвикват различни реакции и оценки. Затова е необходимо да се разкрият особеностите им и ефекта от тяхното приложение. Основната изследователската теза на изследването е, че трансформирането на бизнеса предполага създаването на приложения за електронна търговия, които трябва да са максимално ефективни и да са съобразени с ресурсните възможности на компаниите. В резултат на изследването, се налага извода, че екипът, който осъществява дейността по дигитализация на бизнеса, трябва да познава съвременните тен-денции в създаването на приложения за електронна търговия и възможностите на компанията да се съобрази с тях. В тази връзка изследването установи, че най-важно по пътя към дигиталната трансформация е решаването на два основни проблема: да се осъзнае необходимостта от правилното проектиране и създаване на собствен електронен магазин (уеб сайт за електронна търговия) и да се изберат най-подходящите подходи за реализирането на тази задача.bg_BG
dc.publisherTsenov Publishing HouseEN_en
dc.relation.ispartofseries1;9
dc.subjectинформационни технологии (ИТ)bg_BG
dc.subjectдигитална трансформацияbg_BG
dc.subjectелектронна търговияbg_BG
dc.subjectприложения за електронна търговияbg_BG
dc.subjectплатформи за създаване на уеб сайтbg_BG
dc.titleСъвременни тенденции в създаването на приложения за електронна търговияbg_BG
dc.typeArticlebg_BG


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record