Show simple item record

dc.contributor.authorИмалова, Диана
dc.contributor.authorИванова-Кузманова, Галя
dc.contributor.authorКръстева-Христова, Радосвета
dc.date.accessioned2020-06-12T11:06:23Z
dc.date.accessioned2020-06-12T11:06:23Z
dc.date.available2020-06-12T11:06:23Z
dc.date.available2020-06-12T11:06:23Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.issn1312-3815
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10610/4302
dc.description.abstractПостигането на висок икономически и социален стандарт на обществото е свързано с необходимостта от висококвалифицирани учени и специалисти. Гарант за подобно постижение са политиките и дейностите в сферата на образованието и науката. Пред висшите училища стои проблемът за развиване и непрекъснато усъвършенстване на обучението на докторанти, вкл. и по счетоводство. Целта на научното изследване е да се очертаят съществуващите проблеми и насоките за развитие на обучението в докторска програма „Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност (счетоводство)“ в СА „Д. А. Ценов“, на основата на теоретично и емпирично проучване на нейното състояние в контекста на европейските и националните приоритети. Основната изследователска теза е, че обучението в СА „Д. А. Ценов“ в ОНС „доктор“ в областта на счетоводството изисква интегрирано управление на всички аспекти от неговите регламентация, организация и практическа реализация, което ще допринесе за повишаване на конкурентоспособността на докторската програма и позиционирането й като водеща в рамките на образователния пазар в страната и в чужбина. Чрез проучване на нормативните и стратегически документи в страната и в рамките на ЕС в сферата на обучението в третата степен на висше образование, от една страна, и чрез очертаване особеностите на изследваната докторска програма, както и чрез прилагане на анкетен метод за изследване мотивацията и удовлетвореността на заинтересованите страни от програмата, са очертани състоянието и перспективите в развитието й и възможностите за повишаване на нейната конкурентоспособност.bg_BG
dc.publisherTsenov Publishing HouseEN_en
dc.relation.ispartofseries1;11
dc.subjectОНС „доктор“bg_BG
dc.subjectвисше образование и наукаbg_BG
dc.subjectсчетоводствоbg_BG
dc.titleОбучението в докторска програма „счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност (счетоводство)“ в СА „Д. А. Ценов“ ‒ Проблеми и перспективиbg_BG
dc.typeArticlebg_BG


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record