Show simple item record

dc.contributor.authorГорчева, Таня
dc.date.accessioned2020-06-12T11:32:31Z
dc.date.accessioned2020-06-12T11:32:32Z
dc.date.available2020-06-12T11:32:31Z
dc.date.available2020-06-12T11:32:32Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.issn0861-8054
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10610/4303
dc.description.abstractЕдно от най-бързо развиващите високотехнологични производства, използващо иновативни технологии в ключово важния отрасъл за всяка икономика, какъвто е енергетиката и по-специално фотоволтаичният бизнес, дава основание да се проследи процесът на преструктуриране на ресурсите, водещ до трансформации в международното разделение на труда и международната производствена специализация, а чрез това и до промяна в търговските позиции в международен план. Въз основа на ретроспективен анализ се конструира методологична конструк-ция чрез анализиране на факторите и проследяване съвременния процес на международно разделение на труда в сферата на фотоволтаичния бизнес. Във връзка с това се проследяват неговите пазарни и непазарни стимули, с идеята да се изведат конкурентните предимства в международната търговия с фотоволтаични системи.bg_BG
dc.publisherTsenov Publishing HouseEN_en
dc.relation.ispartofseries1;1
dc.subjectфотоволтаични инсталации и системиbg_BG
dc.subjectмеждународно разделение на трудаbg_BG
dc.subjectпроизводствена специализацияbg_BG
dc.subjectпазарни и непазарни стимулиbg_BG
dc.titleМеждународнo разделение на труда и производствената специализация в съвременния фотоволтаичен бизнесbg_BG
dc.typeArticlebg_BG


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record