Show simple item record

dc.contributor.authorПарашкевова, Евелина
dc.date.accessioned2020-06-12T11:32:47Z
dc.date.accessioned2020-06-12T11:32:47Z
dc.date.available2020-06-12T11:32:47Z
dc.date.available2020-06-12T11:32:47Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.issn0861-8054
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10610/4305
dc.description.abstractФункционалният анализ е инструмент за подобряване на организационното функциониране в публичния сектор. В основата му стои анализът в три направления: ефективност, ефикасност и релевантност на работните процеси и функции. Нов момент в прилагането му е обвързването на работата на администрацията с процеса по целеполагане и провеждане на политики от структурите на държавната администрация. В настоящата разработка са представени някои специфични понятия, които трябва да бъдат отчитани при провеждането на функционалния анализ, и връзката му с работните процеси в администрацията, както вътрешноорганизационните, така и тези, ориентирани към клиента. Изведени са основните предпоставки за осъществяване на качествен функционален анализ и е предложен набор от итерации с методически характер за провеждане на такъв анализ в реална работна среда. Основният принос на настоящата разработка е представеният в четири основни етапа итеративен подход за провеждане на функционален анализ при отчитане на спецификата на работните процеси в публичния сектор. Направена е препратка към последващите функционалния анализ действия, които е необходимо да бъдат предприети в администрациите, за да се постигне реален ефект по отношение подобряването на работата на публичния сектор и намаляване на дублиращите се функцииbg_BG
dc.publisherTsenov Publishing HouseEN_en
dc.relation.ispartofseries1;3
dc.subjectфункционален анализbg_BG
dc.subjectработни процесиbg_BG
dc.subjectитеративен подходbg_BG
dc.titleМетодически аспекти на функционалния анализ в структурите на държавната администрацияbg_BG
dc.typeArticlebg_BG


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record