Show simple item record

dc.contributor.authorГеоргиева, Мария
dc.date.accessioned2020-06-12T11:32:52Z
dc.date.accessioned2020-06-12T11:32:53Z
dc.date.available2020-06-12T11:32:52Z
dc.date.available2020-06-12T11:32:53Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.issn0861-8054
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10610/4306
dc.description.abstractСоциално-отговорният брандинг (СОБ) е относително нова категория в съвременния маркетинг, формирана в резултат на интеграцията на принципните постановки на изграждане и управление на брандовете с идеологията на Корпоративната социална отговорност (КСО), възприемана като стратегия за постигане на устойчиво развитие. Резултатите от проведени научни изследвания показват, че с появата на сегмента на „изтънчените” клиенти и с реконцептуализацията на маркетинговите активности СОБ може да има ключова роля при управлението на взаимоотношенията с тези клиенти и да бъде фактор за формирането и поддържането на тяхната лоялност. Настоящата студия има за цел да идентифицира ролята на социално-отговорния брандинг по отделните фази от процеса на управление на взаимоотношенията с клиентите. За целта е изяснена концептуалната същност на категорията „Социално-отговорен брандинг”q като е предложена авторска дефиниция. Систематизирана е еволюцията в прехода от маркетинг на взаимоотношенията към управление на взаимоотношенията с клиентите. На тази основа е коментирана ролята на СОБ на всяка фаза от този процес – създаване, развитие, поддържане и при определени обстоятелства преустановяване на взаимовръзката „компания–клиент”.bg_BG
dc.publisherTsenov Publishing HouseEN_en
dc.relation.ispartofseries1;4
dc.subjectбрандингbg_BG
dc.subjectсоциално-отговорен брандингbg_BG
dc.subjectуправление на взаимоотношенията с клиентитеbg_BG
dc.subjectкорпоративна социална отговорностbg_BG
dc.titleСоциално-отговорният брандинг в контекста на концепцията за управление на взаимоотношенията с клиентитеbg_BG
dc.typeArticlebg_BG


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record