Show simple item record

dc.contributor.authorСюлча, Дритон
dc.date.accessioned2021-01-26T16:34:53Z
dc.date.accessioned2021-01-26T16:34:55Z
dc.date.available2021-01-26T16:34:53Z
dc.date.available2021-01-26T16:34:55Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.issn0861-6604
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10610/4330
dc.description.abstractМногобройни изследвания показват, че мотивацията на персонала влияе върху производителността на труда, резултатите от дейността и пос-тигането на набелязаните цели. Подобни проучвания често отбелязват, че дори в организации, където служителите и работниците като цяло харесват своята работа, е налице текучество на персонала поради различни причини, а това възпрепятства постигането на организационните цели. Тази статия прави обзор на някои класически и модерни възгледи за различните аспекти на мотивацията. За целите на настоящото изследване са направени проучвания сред различни организации в Косово, така че да бъде събрана достатъчно информация за ситуацията към момента относно мотивацията на служителите, да бъдат откроени евентуални грешки и да бъдат направени предложения за подобряване на процесите в орга-низациите. Според резултатите от проучването средният ръст на текучеството на персонала е в границите на нормалния. Необходимо е, мениджърите да направят така, че техните служители да осъзнаят, че наградите са признание за добре свършена работа, а не цел, заради която да бъде извършена определена работа. И докато раздаването на парични бонуси се използва преимуществено в системата за мотивиране в проучените предприятия, много от тях прилагат оценката на дейността като инструмент от политиката за възнаграждаване на персонала. В повечето случаи изплащаното трудово възнаграждение зависи от годишната печалба на фирмата, а причините, поради които работниците и служителите напускат, не се отчитат от системата. Финансовите стимули обаче са важен фактор за мотивацията при мнозинството от хората, въпреки че парите не се единственият, а в някои случаи не са и основният мотивиращ фактор. В изследването са използвани качествен подход и практическо приложение на съществуващите теоретични разработки.bg_BG
dc.publisherTsenov Publishing HouseEN_en
dc.relation.ispartofseries2;1
dc.subjectмотивацияbg_BG
dc.subjectудовлетвореност от работатаbg_BG
dc.subjectтекучество на персоналаbg_BG
dc.titleМотивация при хората - теоретични модели и практикиbg_BG
dc.typeArticlebg_BG


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record