Show simple item record

dc.contributor.authorИванов, Артьом
dc.date.accessioned2021-01-26T16:35:09Z
dc.date.accessioned2021-01-26T16:35:09Z
dc.date.available2021-01-26T16:35:09Z
dc.date.available2021-01-26T16:35:09Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.issn0861-6604
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10610/4332
dc.description.abstractСтатията анализира теоретичните основи на договорите за сливания и придобивания между различни компании. Разглеждат се видовете и формите на тези договори. След направения анализ на разпределението на договорите за сливания и придобивания в различните сектори на икономиката се стига до заключение, че най-голям е техният дял в машиностроенето, тъй като секторът заема водещо място по брой и стойност на сключените M&A договори през 2018 г. В статията се разглеждат и основните фактори, които водят до засилване на процесите на сливания и придобивания в застрахователното дело през 2018 г., например нарастването на лихвените проценти, увеличаването на разполагаемия капитал, по-добрите условия за развитие на световната икономика, данъчната реформа в САЩ. Особено място е отделено на сливанията и придобиванията на банковите дейности в САЩ. В статията се подчертава, че в сектора на здравеопазването доминират десетте най-големи фармацевтични компании с най-висока възвръщаемост на инвестициите, като през последните години тези компании са изразходвали за сливания и придобивания средно 35% от общия обем на своите инвестиции в научноразвойна дейност и корпоративно преструктуриране.bg_BG
dc.publisherTsenov Publishing HouseEN_en
dc.relation.ispartofseries2;3
dc.subjectсливанияbg_BG
dc.subjectпридобиванияbg_BG
dc.subjectглобализацияbg_BG
dc.subjectдоговориbg_BG
dc.subjectM&Abg_BG
dc.titleАнализ на договорите за сливания и придобивания (M&A) и техните секторни характеристикиbg_BG
dc.typeArticlebg_BG


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record