Show simple item record

dc.contributor.authorПроданов, Стоян
dc.contributor.authorСтанимиров, Стефан
dc.date.accessioned2021-01-26T16:37:49Z
dc.date.accessioned2021-01-26T16:37:50Z
dc.date.available2021-01-26T16:37:49Z
dc.date.available2021-01-26T16:37:50Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.issn0323-9004
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10610/4341
dc.description.abstractНастоящото изследване е съсредоточено върху разви-тието на българския застрахователен пазар през второто десетилетие на XX век. Последователно се дебатират проблемите на връзката между глобалния финансов сектор, застраховането и фазите на икономическите цикли; дебатът за значението на финансовия сектор и застраховането за икономическото развитие; установяването на корелационни връзки и зависимости между динамиката на БВП и динамиката на Брутния премиен приход (БПП) в сектор Общо застраховане в България за периода 2007-2019 г., като се лансират проспективни разсъждения и оценка за ефекта от глобалната пандемия COVID-19 върху българския застрахователен пазар. Линейният модел при реалистичен сценарий формира спад на БПП от 18,2%, при рецесия от 9,0% за БВП. Допълнително се оценява и дава изведена чрез модел прогноза, че спад от 12,4% до 25% на БПП от задължителната застраховка на автомобилистите „Гражданска отговорност“ (при посоченото ниво на рецесия за БВП) ще има разрушителен ефект за българския модел на общото застраховане, заради невъзможността да се изпълняват социалните функции на тази застраховка като защитата на пострадалите при пътнотранспортни произшествия.bg_BG
dc.publisherTsenov Publishing HouseEN_en
dc.relation.ispartofseries2;2
dc.subjectикономически растежbg_BG
dc.subjectзастрахователен пазарbg_BG
dc.subjectобщо застрахованеbg_BG
dc.subjectГражданска отговорност на автомобилиститеbg_BG
dc.subjectCOVID-19bg_BG
dc.titleРазвитие на българския застрахователен пазар - кризисни предизвикателства на десетилетиетоbg_BG
dc.typeArticlebg_BG


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record