Show simple item record

dc.contributor.authorСтанкович, Йелена
dc.contributor.authorСтанкович, Йовица
dc.contributor.authorТомич, Зоран
dc.date.accessioned2021-01-26T16:38:00Z
dc.date.accessioned2021-01-26T16:38:00Z
dc.date.available2021-01-26T16:38:00Z
dc.date.available2021-01-26T16:38:00Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.issn0323-9004
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10610/4343
dc.description.abstractДигиталната революция и изискванията за устойчивост са най-важните детерминанти на икономическото развитие през последните години. Като механизъм за защита от рискове застраховането може пряко или косвено да подпомогне постигането на много от глобалните цели за устойчиво развитие на ООН. Вече съществува специал-зиран софтуер с изкуствен интелект за вземане на решения, който позволява на застрахователите да предлагат индивидуални услуги, ориентирани към клиента и базирани на микросегменти и персонализирани рискови профили. Чрез предлагане на по-адекватен набор от застрахователни продукти застрахователният сектор създава мрежа за финансово осигуряване на жени, семейства и предприятия, допринася за намаляване на бедността и подпомага икономическия растеж, иновациите и заетостта. В тази връзка целта на настоящата публикация е да представи възможностите и предизвикателствата, свързани с приложението на информационните технологии в застраховането.bg_BG
dc.publisherTsenov Publishing HouseEN_en
dc.relation.ispartofseries2;4
dc.subjectдигитализацияbg_BG
dc.subjectзастрахованеbg_BG
dc.subjectустойчивостbg_BG
dc.titleДигитализация и устойчивост - възможности и предизвикателства пред застрахователния секторbg_BG
dc.typeArticlebg_BG


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record