Show simple item record

dc.contributor.authorШопов, Димчо
dc.date.accessioned2021-01-26T16:38:05Z
dc.date.accessioned2021-01-26T16:38:06Z
dc.date.available2021-01-26T16:38:05Z
dc.date.available2021-01-26T16:38:06Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.issn0323-9004
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10610/4344
dc.description.abstractРазразилата се в рамките на Европа дългова криза поставя на преден план слабите места и нестабилността на финансовите системи на страните - членки, както и неспособността на националните икономики да поддържат нормални нива на задлъжнялост. В резултат на влошаването на икономическата среда се налага промяна във фискалната политика на общоевропейско ниво. На база на тези промени се създават нови инструменти за финансово подпомагане, целящи набирането на необходимите средства за провеждането на икономически реформи в страните от Европа. Целта на настоящото изследване е да се анализира състоянието на държавния дълг на страните от Европейския съюз и да се прогнозира бъдещото развитие на дълговата тежест посредством употребата на специализиран иконометричен софтуер. На базата на тези прогнози може да се направи опит за идентифициране на евентуални бъдещи икономически трусове в Европа.bg_BG
dc.publisherTsenov Publishing HouseEN_en
dc.relation.ispartofseries2;5
dc.subjectфискална политикаbg_BG
dc.subjectдържавен дългbg_BG
dc.subjectдългова кризаbg_BG
dc.subjectЕвропейски съюзbg_BG
dc.subjectпрогнозиранеbg_BG
dc.titleИзследване и прогнозиране на дълговата тежест на страните от Европейския съюз: задава ли се нова дългова криза в Европа?bg_BG
dc.typeArticlebg_BG


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record