Show simple item record

dc.contributor.authorЦоклинова, Мая
dc.date.accessioned2021-01-26T16:39:21Z
dc.date.accessioned2021-01-26T16:39:21Z
dc.date.available2021-01-26T16:39:21Z
dc.date.available2021-01-26T16:39:21Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.issn1311-9206
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10610/4352
dc.description.abstractГоляма част от политиките на Европейския съюз са свързани с насърчаване на идеята за екологосъобразна и ресурсно щадяща икономика, съблюдаваща принципите на зелената икономиката. Последната се дефинира като основен инструмент, чрез който могат да се постигнат целите на устойчивото развитие. Зелената икономика се възприема като универсален подход, който оказва въздействие върху дългосрочното развитие на националните икономики и съдейства за разрешаване на редица проблеми, свързани с икономиката, общественото благосъстояния и опазването на околната среда. Целта на статията е да се направят комплексни оценки за равнището на зелената икономика и равнището на здравното състояние на населението в някои страни членки на Европейския съюз и да се установи степента на зависимост между тях. Първата комплексна оценка се основава на следните показатели: потребление на неорганични торове; екологични данъци и такси по икономически дейности; принос към международния ангажимент в размер на 100 милиарда щатски долара за разходите, свързани с климата; капацитет за производство на електроенергия от възобновяеми източници и отпадъци; производство в промишлеността, а вторта на: средна продължителност на живота; дял на хора с добро или много добро възприятие за здравето като ценност; замърсители на въздуха и парникови газове; причини за смърт; общи разходи за здравеопазване. Установено е, че степента на зависимост между двете комплексни оценки е голяма, тъй като стойността на коефициента на корелация (r) е 0.87.bg_BG
dc.publisherTsenov Publishing HouseEN_en
dc.relation.ispartofseries2;3
dc.subjectзелена икономикаbg_BG
dc.subjectздравно равнищеbg_BG
dc.subjectкомплексна оценкаbg_BG
dc.subjectкоефициент на корелацияbg_BG
dc.subjectпоказателиbg_BG
dc.titleВъздействие на зелената икономика върху равнището на здравното състояние на населението в някои страни членки на ЕСbg_BG
dc.typeArticlebg_BG


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record