Show simple item record

dc.contributor.authorТасева, Галя
dc.date.accessioned2021-01-26T16:39:22Z
dc.date.accessioned2021-01-26T16:39:23Z
dc.date.available2021-01-26T16:39:22Z
dc.date.available2021-01-26T16:39:23Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.issn1311-9206
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10610/4353
dc.description.abstractИзследва се зависимостта между иновационната дейност и финансовото представяне на МСП в България. Резултатите от изследването показват липса на статистически значима връзка между иновационната дейност на предприятиятията и техния финансов резултат, нетните приходи от продажби, маржа на печалбата, рентабилността на активите (ROA), рентабилността на собствения капитал (ROE) и обръщаемостта на активите. Разкрива се обаче, значима зависимост между иновационната дейност на МСП в страната и показателите за тяхната ликвидност, задлъжнялост и риск от фалит. Предприятията, които имат разходи за иновации или са внедрили на техния пазар нов или значително усъвършенстван продукт, или са въвели нови или значително усъвършенствани производствени методи през последните три години са с по-ниска ликвидност, по-задлъжнели и с по-голяма вероятност за фалит.bg_BG
dc.publisherTsenov Publishing HouseEN_en
dc.relation.ispartofseries2;4
dc.subjectиновацииbg_BG
dc.subjectфинансово представянеbg_BG
dc.subjectМСПbg_BG
dc.titleИновационна дейност и финансово представяне на МСП в Българияbg_BG
dc.typeArticlebg_BG


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record