Show simple item record

dc.contributor.authorАнгелов, Александър
dc.date.accessioned2021-01-26T16:39:27Z
dc.date.accessioned2021-01-26T16:39:28Z
dc.date.available2021-01-26T16:39:27Z
dc.date.available2021-01-26T16:39:28Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.issn1311-9206
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10610/4354
dc.description.abstractНастоящото изследване е разработено в три параграфа. В първия са разгледани различните видове вериги за доставки, като акцентът е поставен върху двуешелонната линейна верига за доставки. След това е направен преглед на теоретичните аспекти на моделите за изследване и симулиране на управлението на запасите в нея. Във втория параграф е адаптирана методология за сравнителен анализ на управлението на запасите при икономически размер на доставката и модел на верига за доставки, в зависимост от търсенето и при намалено количество за доставка. Третият параграф представя анализ на емпирични резултати, вследствие на което е доказано, че при управление на запасите във верига за доставки, общите разходи са на по-ниски равнища.bg_BG
dc.publisherTsenov Publishing HouseEN_en
dc.relation.ispartofseries2;5
dc.subjectдвуешелонна линейна верига за доставкиbg_BG
dc.subjectикономически размер на доставкатаbg_BG
dc.subjectуправление на запаситеbg_BG
dc.titleУправление на запасите във верига за доставки при слаб интензитет на търсене на електротехнически продукт и намаляващ обем на доставкатаbg_BG
dc.typeArticlebg_BG


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record