Show simple item record

dc.contributor.authorИванов, Димитър
dc.date.accessioned2021-01-26T16:43:29Z
dc.date.accessioned2021-01-26T16:43:30Z
dc.date.available2021-01-26T16:43:29Z
dc.date.available2021-01-26T16:43:30Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.issn0323-9004
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10610/4355
dc.description.abstractСтатията анализира настоящата започнала глобална икономическа криза, породена от коронавирусната пандемия (2020 г.). Авторът цели да определи и да дебатира характера на сегашната криза, нейния външен зародиш, но и пораждащите я в периода след глобалната финансова криза от 2008 г. макроикономически, финансови, институционални и социални дисбаланси. Използвайки този анализ, се идентифицират по-дългосрочни макроикономически предизвикателства и рискове, които биха задълбочили и продължили сегашната криза както в глобален план, така и спрямо европейската икономика и България. Ос-новната теза, към която се придържа авторът, е, че са налице както типични за съвременните кризи от 1929 г. от 70-те години и тази от 2008 г. характеристики и уроци за следване, така и че всяка криза носи свой собствен характер и особености. Използвайки тази теза, статията насоч-ва внимание към същностните критични проблеми на световната ико-номика, а не само на тези, породени от коронавирусния шок.bg_BG
dc.publisherTsenov Publishing HouseEN_en
dc.relation.ispartofseries3;1
dc.subjectкризаbg_BG
dc.subjectмакроикономикаbg_BG
dc.subjectмакроикономически политики и предизвикателстваbg_BG
dc.subjectдържавен дългbg_BG
dc.subjectеврозонаbg_BG
dc.subjectЕвропейски съюзbg_BG
dc.subjectМВФbg_BG
dc.subjectглобализацияbg_BG
dc.subjectБългарияbg_BG
dc.titleМакроикономически предизвикателства и рискове, породени от глобалната коронавирусна кризаbg_BG
dc.typeArticlebg_BG


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record