Show simple item record

dc.contributor.authorГеоргиева, Даниела
dc.date.accessioned2021-01-26T16:44:33Z
dc.date.accessioned2021-01-26T16:44:34Z
dc.date.available2021-01-26T16:44:33Z
dc.date.available2021-01-26T16:44:34Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.issn0861-6604
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10610/4365
dc.description.abstractОбект на анализ в разработката са оповестените данни със задължителен и доброволен характер относно научноизследователската и развойна дейност (НИРД) на иновативни български предприятия. Предмет на изследване са публикувани финансови отчети, както и прилежащите към тях приложения, вкл. значими счетоводни политики, доклади за дейността, доклади на одиторите. Целта е да се изследва практиката на български иновативни предприятия относно оповестяването на информация за НИРД, като се направи съпоставителен анализ между въведените в нормативната уредба и специализирана литература изисквания и практикоприложните резултати от изследването. Възприетите изследователски методи се основават на логическия, дедуктивния и сравнителния метод, както и на методите на анализ на съдържанието и синтез на въведени в законодателната уредба и специализираната литература текстове по изследвания проблем.bg_BG
dc.publisherTsenov Publishing HouseEN_en
dc.relation.ispartofseries3;1
dc.subjectНИРДbg_BG
dc.subjectзадължително оповестяванеbg_BG
dc.subjectдоброволно оповестяванеbg_BG
dc.titleНаучноизследователската и развойна дейност като част от оповестяванията към финансовите отчети на български иновативни предприятияbg_BG
dc.typeArticlebg_BG


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record