Show simple item record

dc.contributor.authorЯнков, Никола
dc.date.accessioned2021-01-26T16:44:38Z
dc.date.accessioned2021-01-26T16:44:39Z
dc.date.available2021-01-26T16:44:38Z
dc.date.available2021-01-26T16:44:39Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.issn0861-6604
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10610/4366
dc.description.abstractВ статията се дискутира как трасирането, проектирането и реализирането на трансконтинентални меридианни транспортни коридори и оси биха могли да улеснят развитието на периферийни и маргинални региони на Европейския съюз. Това е направено след като е намерено мястото на проблема интегрална свързаност в рамката на процес, който се обозначава като реконтинентализация (и респективно по отношение на Европейския съюз - субреконтинентализация). Представя се гледна точка (визия) за по-добра транспортна свързаност на страните от Източния европейски съюз и вчастност - България и Румъния. Посочва се, че конкретните транспортни коридори, оси, субоси и свързващи звена (конектори) след тяхното насочено интегриране са важен инструмент за съвместно развитие (икономическо, социално, екологично) на определени по-слабо развити региони в споменатите страни. Уточнени са конкретни инструменти за концептуализиране и развитие на пътнотранспортната решетка на Европейския съюз, както и идеи и визуални модели за транснационални меридианни транспортни коридори.bg_BG
dc.publisherTsenov Publishing HouseEN_en
dc.relation.ispartofseries3;2
dc.subjectреконтинентализацияbg_BG
dc.subjectвизииbg_BG
dc.subjectтранспортни макро осиbg_BG
dc.subjectтранспортни оси и субосиbg_BG
dc.subjectтранспортни коридориbg_BG
dc.subjectтрансграничен транспортbg_BG
dc.titleЕдна визия за отношението реконтинентализация - интегрална свързаност на Европейския съюзbg_BG
dc.typeArticlebg_BG


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record