Show simple item record

dc.contributor.authorПсота, Виктория
dc.date.accessioned2021-01-26T16:44:49Z
dc.date.accessioned2021-01-26T16:44:50Z
dc.date.available2021-01-26T16:44:49Z
dc.date.available2021-01-26T16:44:50Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.issn0861-6604
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10610/4368
dc.description.abstractГлобализирането на връзките с обществеността доведе до реформи в публичния сектор на икономиката. Хармонизирането на законодателст-вото и нормативната база със стандартите на Европейския съюз налага да бъдат създадени нови подходи и форми на взаимодействие между възлагащите органи и участниците в процесите за обществени поръчки. Реформата в системата за обществени поръчки провокира промени в отношението на държавните възлагащи органи към процеса на обществените поръчки и доведе до осъзнаване на необходимостта от въвеждане на зелени обществени поръчки. В статията се разглежда процесът на прилагане на зелени обществени поръчки в Украйна, прави се анализ на приложимата нормативна база и се посочват недостатъците в прилагането на механизма за екологични обществени по-ръчки. Авторът изследва приоритетните сектори на икономиката, в които най-често се реализират обществени поръчки в различните административни области на Украйна, и предлага използването на индивидуален подход към прилагането на зелени обществени поръчки в зависимост от нуждите на местния публичен сек-тор. Авторът предлага и инструменти за прилагане на зелени обществени поръчки, като подчертава, че разработването на механизъм за тяхното използване изисква да бъде проведено изследване от по-широк кръг специалисти в различни области. Посочени са недостатъците в общоприетата методология за изчисляване на спестените бюджетни средства, която не отчита жизнения цикъл на стоките. Това следва да бъде обект на по-нататъшни изследвания от страна на учените.bg_BG
dc.publisherTsenov Publishing HouseEN_en
dc.relation.ispartofseries3;4
dc.subjectобществени поръчкиbg_BG
dc.subjectзелени обществени поръчкиbg_BG
dc.subjectдържавна политикаbg_BG
dc.subjectекологияbg_BG
dc.subjectУкрайнаbg_BG
dc.titleСъздаване на механизъм за прилагане на системата за зелено пазаруване в държавния сектор: опитът на Украйнаbg_BG
dc.typeArticlebg_BG


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record