Show simple item record

dc.contributor.authorБорисов, Борислав
dc.date.accessioned2021-02-03T11:58:20Z
dc.date.accessioned2021-02-03T11:58:20Z
dc.date.available2021-02-03T11:58:20Z
dc.date.available2021-02-03T11:58:20Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.issn0861-6604
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10610/4391
dc.description.abstractЦелта, свързана с модернизиране на системата на висшето образование и повишаване качеството на образователната и научна дейност на висшите училища е перманентна, тъй като изискванията към тях и очакванията на обществото постоянно се увеличават. Но има и фактори, които възпрепятст-ват или най-малкото забавят постигането на желаните резултати, някои от които са общосистемни и еднакво валидни за всички висши училища, а други – специфични. В статията се разглеждат основните външни и вътрешни фактори, които пораждат рискове за бъдещото развитие на висшето образование у нас. Сред тях са негативни промени в ценностните нагласи на обществото, несъвършенс-тва в нормативната база, моделът на финансиране, демографската криза, оценяването и заплащането на труда на заетите учени и преподаватели, решаването на етични и социални проблеми и др. Идентифицирането на основните рискове има за цел, те да бъдат осъзнати от отговорните институции и да се предложат подходящи мерки за противодействието им. Защитава се тезата, че голямата част от тези мерки изискват целенасочени усилия от всички заинтересовани институции.bg_BG
dc.publisherTsenov Publishing HouseEN_en
dc.relation.ispartofseries4;1
dc.subjectвисше образованиеbg_BG
dc.subjectуправление на рискаbg_BG
dc.titleУправлението на риска във висшите училища в България - нормативно изискване и/или практическа необходимостbg_BG
dc.typeArticlebg_BG


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record