Show simple item record

dc.contributor.authorБогданова, Маргарита
dc.date.accessioned2021-02-03T11:58:21Z
dc.date.accessioned2021-02-03T11:58:22Z
dc.date.available2021-02-03T11:58:21Z
dc.date.available2021-02-03T11:58:22Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.issn0861-6604
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10610/4392
dc.description.abstractЦелта на статията е да се представят ключови характеристики на бизнес модела като мисловна конструкция и да се обобщят успешни практики на университетите по света, приложили иновативни управленски решения за преодоляване на кризи. Разгледана е концепцията за бизнес модели на Остервалдер и Пиньо и приложимостта й за висшите училища. Анализирани са варианти на бизнес модели на различни университети и са синтезирани в обобщаващ модел подходи за управление по време на кризи, като специално внимание се отделя на практики по време на глобалната криза Covid 19. Разгледани са особеностите на анализа на стратегическия риск след външни заплахи. Специален акцент се поставя върху преразглеждането на бизнес моделите в контекста на нови ограничения и нарушен баланс на приходите и разходите. Навременната преоценка на бизнес модела може да бъде преход от реактивна към проактивна стратегия и да предпази организацията, поне частично, от ефектите на бъдещи кризи.bg_BG
dc.publisherTsenov Publishing HouseEN_en
dc.relation.ispartofseries4;3
dc.subjectуниверситетски бизнес моделиbg_BG
dc.subjectуправление на кризиbg_BG
dc.subjectстратегииbg_BG
dc.subjectCovid 19bg_BG
dc.titleУниверситетските бизнес модели при управление на кризиbg_BG
dc.typeArticlebg_BG


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record