Show simple item record

dc.contributor.authorЦветков, Цветан
dc.date.accessioned2021-02-03T11:58:24Z
dc.date.accessioned2021-02-03T11:58:24Z
dc.date.available2021-02-03T11:58:24Z
dc.date.available2021-02-03T11:58:24Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.issn0861-6604
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10610/4394
dc.description.abstractНастоящата статия е насочена към търсене на отговор на четири изследователски въпроси, насочени към особеностите, съществуващата практика, наличните научни публикации по въпроса за оценка на зрелостта на управлението на риска в университетите; възможностите за разработване и рамката за разработване на приспособен към практиката на университетите модел за оценка на зрелостта на управлението на риска. Представена е рамка за разработване на подобен модел, която предвижда изпълнението на следните дейности: идентификация на особеностите на управлението на риска в университетите; определяне на специфичните за висшите учебни заведения (ВУЗ) рискови фактори; определяне на атрибутите, които да бъдат в основата на описание на модела; анализ на съществуващи модели за оценяване нивото на зрялост; изграждане на модел по същество; приспособяване на модела към конкретните условия; пилотна оценка при използване на приспособения модел.bg_BG
dc.publisherTsenov Publishing HouseEN_en
dc.relation.ispartofseries4;4
dc.subjectрискbg_BG
dc.subjectуправление на рискаbg_BG
dc.subjectзрялостbg_BG
dc.subjectоценка на зрелосттаbg_BG
dc.subjectуниверситетиbg_BG
dc.titleОценка на зрелостта на системата за управление на риска във висшето училищеbg_BG
dc.typeArticlebg_BG


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record