Show simple item record

dc.contributor.authorПарашкевова-Великова, Евелина
dc.date.accessioned2021-02-03T11:58:27Z
dc.date.accessioned2021-02-03T11:58:27Z
dc.date.available2021-02-03T11:58:27Z
dc.date.available2021-02-03T11:58:27Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.issn0861-6604
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10610/4396
dc.description.abstractВ статията се разглеждат основните предизвикателства пред висшите училища в България. Представят се организационни въпроси по управление на риска в системата на висшето образование и акцентира върху практиките, които трябва да бъдат променени с цел реално прилагане на риск менидж-мънта. На базата на контент и сравнителен анализ се извеждат основни области, които да бъдат обект на интервенция в образователните и научни организации с цел постигане на ефективност, ефикасност и целесъобразност на процеса. Предлагат се решения, свързани с подобряване управлението на риска в сектора. Очертават се насоки за въвеждане на системен подход в управлението на риска, с което да се подобри организационната среда и оперативното управление.bg_BG
dc.publisherTsenov Publishing HouseEN_en
dc.relation.ispartofseries4;5
dc.subjectуправление на рискаbg_BG
dc.subjectобразователни и научни организацииbg_BG
dc.subjectзрелост на процеса по управление на рискаbg_BG
dc.titleУправлението на риска във висшите училища в България - състояние и перспективиbg_BG
dc.typeArticlebg_BG


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record