Show simple item record

dc.contributor.authorЗахариев, Андрей
dc.date.accessioned2021-02-03T13:15:07Z
dc.date.accessioned2021-02-03T13:15:08Z
dc.date.available2021-02-03T13:15:07Z
dc.date.available2021-02-03T13:15:08Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.issn0323-9004
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10610/4409
dc.description.abstractСписание „Народностопански архив” е научно икономическо издание, което излиза без прекъсване вече 75 години. Като научна трибуна за народностопански растеж то неотменно се отпечатва в Академично издателство „Ценов“, администрира и финансира от СА „Д. А. Ценов“. За тези 75 години (до бр. 3 / 2020 год.) в списанието са публикувани 2637 статии на автори от над 20 държави и над 100 научни организации, висши училища и институции. Списанието излиза с 4 броя годишно в хартиен и електронен формат, на български и английски език (под името „Economic Archive), като се индексира в шест международни библиографски бази данни. Неговият електронен архив (https://www2.uni-svishtov.bg/NSArhiv/) поддържа пълнотекстов двуезичен свободен достъп до всички статии от 2013 год., а чрез ресурсите на Централно- и Източно-европейската онлайн библиотека (CEEOL) са достъпни всички статии от 2008 год. През последното десетилетие в четири издателски години списанието е съфинансирано на база одобрени проекти на Редакционния съвет пред Фонд „Научни изследвания“ по конкурсни процедури „Българска научна периодика“.bg_BG
dc.publisherTsenov Publishing HouseEN_en
dc.relation.ispartofseries4;1
dc.subjectнаучна периодикаbg_BG
dc.subjectнаучни изследванияbg_BG
dc.title75 години научна трибуна за народностопански растежbg_BG
dc.typeArticlebg_BG


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record