Show simple item record

dc.contributor.authorКръстевич, Тодор
dc.date.accessioned2021-04-21T09:01:52Z
dc.date.accessioned2021-04-21T09:01:54Z
dc.date.available2021-04-21T09:01:52Z
dc.date.available2021-04-21T09:01:54Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.issn1312-3815
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10610/4419
dc.description.abstractВ това изследване се систематизират теоретичните основи на математическото моделиране на потребителското поведение в процеса на избор в контекста на теорията на случайната полезност. Фокусът е насочен върху някои аспекти на заявения дискретен избор, които се поддават на иконометрично оценяване. Основната авторова теза е, че, изхождайки от теорията на случайната полезност, е възможно да се създаде инструментариум за прогностичен анализ на търсенето. Целта на изследването е разработване на прозрачна и проследима аналитична методология за анализ на емпирични данни от заявени предпочитания, осигуряваща възможност за оценяване, анализиране и предсказване на потребителския избор. За реализирането на тази цел е направен кратък синопсис на теорията на дискретния избор, както и обзор на методите за оценка и анализ на традиционните иконометрични модели с дискретни зависими променливи. Особено внимание се обръща на проблемите при специфицирането на адекватни дихотомни и мултиномиални логит модели, които са сърцевината на аналитичния инструментариум и чието оценяване и валидиране е постижимо с помощта на софтуер с отворен код. Чрез систематизиране на постиженията в областта се извеждат насоки за използване на моделите за целите на прогностичния анализ, свързан с решаването на маркетингови проблеми. Предлагат се техники за прогностичен анализ на потребителския избор с помощта на изборни модели, в т.ч. извеждане на агрегирани прогнозни оценки, съставяне на пазарни симулатори за предиктивно моделиране на пазарните дялове, оценяване на готовността за плащане и ценовата еластичност на ниво изборни алтернативи.bg_BG
dc.publisherTsenov Publishing HouseEN_en
dc.relation.ispartofseries1;1
dc.subjectпотребителски изборbg_BG
dc.subjectмодели с дискретния изборbg_BG
dc.subjectтеория на случайната полезностbg_BG
dc.subjectдихотомен и мултиномиален логитbg_BG
dc.subjectпрогностичен анализ на потребителското търсенеbg_BG
dc.titleМоделиране на вероятностния избор при покупкаbg_BG
dc.typeArticlebg_BG


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record