Show simple item record

dc.contributor.authorЛинкова, Маруся
dc.contributor.authorЛазарова, Елица
dc.date.accessioned2021-04-21T09:02:09Z
dc.date.accessioned2021-04-21T09:02:10Z
dc.date.available2021-04-21T09:02:09Z
dc.date.available2021-04-21T09:02:10Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.issn1312-3815
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10610/4421
dc.description.abstractХарактерно за българското земеделие е наличието на множество, предимно малки и средни аграрни предприятия, заемащи несъществен пазарен дял, които оперират в силно конкурентния пазар на селскостопански продукти. Тази фрагментираност поставя аграрните стопанства пред предизвикателството да подобряват своята конкурентоспособност и налага реалистична ориентация към пазарни иновации, включително формиране на логистични вериги. Изграждането и усъвършенстването на логистичните модели има съществено значение за оптимизиране на бизнес процесите и генериране на добавена стойност в сектора. Във връзка с това основна научно-изследователска цел е конструиране на логистични модели, приложими в агробизнеса. В разработката се защитава тезата, че изграждането на логистични вериги е пазарна реакция на бизнеса за ефективно оползотворяване на разполагаемите ресурси и генериране на добавена стойност, допринасяща за кохезия между регионите в България. Резултатите от проведеното изследване могат да се систематизират в следните направления. Първо. На основата на проучените 212 бизнес организации от различни стопански сектори и 47 агрофирми, поддържащи интернет платформи при осъществяване на своята дейност, са очертани основните проблеми пред бизнеса и са идентифицирани добри логистични практики. Второ. На основата на бенчмаркинг изследване са идентифицирани силните страни и ключовите проблеми, свързани с логистиката в анализираните организации. Трето. Конструирани са приложими в агробизнеса модели за водещите сектори на логистиката ‒ Транспорт, Склад и Преработка и дообработка, в зависимост от капацитета на органи-зацията.bg_BG
dc.publisherTsenov Publishing HouseEN_en
dc.relation.ispartofseries1;3
dc.subjectлогистични веригиbg_BG
dc.subjectагробизнесbg_BG
dc.subjectлогистични моделиbg_BG
dc.subjectдобри логистични практикиbg_BG
dc.titleМодели за изграждане на логистични вериги в агробизнесаbg_BG
dc.typeArticlebg_BG


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record