Show simple item record

dc.contributor.authorГорчева, Таня
dc.contributor.authorЛюбенов, Здравко
dc.contributor.authorПетров, Ивайло
dc.contributor.authorМехмедова, Емял
dc.contributor.authorГафуров, Тунай
dc.date.accessioned2021-04-21T09:02:14Z
dc.date.accessioned2021-04-21T09:02:14Z
dc.date.available2021-04-21T09:02:14Z
dc.date.available2021-04-21T09:02:14Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.issn1312-3815
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10610/4422
dc.description.abstractОпити за конструиране на икономически системи без вредни емисии и отпадъци за околната среда се правят още през XX век, но едва през последното десетилетие те започват да се използват по-широко поради негативните ефекти от едромащабния индустриален модел на производство. Настоящият век доразвива този модел с идеята за кръгова икономика, която предвижда дългосрочното използване на оборудването и инфраструктурата, като по този начин повишава ефекта от употребата на ресурсите. И макар темата за кръговата икономика да е силно актуална и експлоатирана в научните изследвания извън страната, в нашата икономика тези идеи се разпространяват и разглеждат по-пестеливо. Затова счи-таме, че настоящата разработка хвърля светлина преди всичко върху тези аспекти на кръговата икономика, които засягат нашето национално стопанство. Целта на изследването е да се изучат добрите европейски практики в областта на кръговата икономика, насочени към създаването на производствена система от затворен цикъл, свеждайки до минимум използването на ресурси и създаването на отпадъци, замърсяване и въглеродни емисии. Изградена е система от показатели за прилагането на кръговата икономика, която е структурирана в съответствие с основните критерии съгласно рамката на политиките за преход към кръгова икономика в ЕС. Така предложената система за оценка прилагането на принципите на кръ-говата икономика в конкретни производства и отрасли може да се използва за анализиране дейността на български и чуждестранни фирми от ЕС.bg_BG
dc.publisherTsenov Publishing HouseEN_en
dc.relation.ispartofseries1;4
dc.subjectкръгова икономикаbg_BG
dc.subjectустойчиво развитиеbg_BG
dc.subjectзелен планbg_BG
dc.subjectзатворен цикъл на производствоbg_BG
dc.subjectбезотпадъчни технологииbg_BG
dc.titleЕвропейският преход към кръгова икономика – приложение в Българияbg_BG
dc.typeArticlebg_BG


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record