Show simple item record

dc.contributor.authorЕрусалимов, Румен
dc.contributor.authorПанева, Анелия
dc.date.accessioned2021-04-21T09:02:23Z
dc.date.accessioned2021-04-21T09:02:23Z
dc.date.available2021-04-21T09:02:23Z
dc.date.available2021-04-21T09:02:23Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.issn1312-3815
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10610/4424
dc.description.abstractЗастрахователните брокери са предпочитаният от потребителите на застрахователни услуги в България посредник и значимостта им непрекъснато се увеличава. За осигуряване на необходимото ниво на професионални знания и умения в края на 2018 година в България са въведени нормативни изисквания за непрекъснато професионално обучение и развитие на служителите на застрахо-вателните брокери, заети с разпространението на застрахователни продукти. Целта на настоящото научно изследване е да се оцени влиянието на въвеждащото обучение върху професионалното развитие на служителите на застрахователните брокери, непосредствено заети с разпространение на застрахователни продукти, и да се очертаят насоките за провеждане на нормативно изискуемите ежегодни продължаващи обучения. За постигането на целта са формулирани следните задачи: изследване значимостта на застрахователните брокери за развитието на българския застрахователен пазар; очертаване на предпоставките за въвеждане на задължително про-фесионално обучение на служителите на застрахователните брокери, пряко ангажирани с разпространението на застрахователни продукти; оценка на удовлетвореността на служителите на застрахователни брокери от проведено през 2019 година въвеждащо обучение; очертаване на насоки за провеждането на поддържащите обучения на служителите на застрахователните брокери. Изследователската теза е, че непрекъснатият процес на професионално обучение и развитие на служителите на застрахователните брокери е предпоставка за повишаване качеството на предлаганите посреднически услуги, ефективна защита на потребителите на застрахователни услуги, устойчиво развитие и надеждност на застрахователния пазар.bg_BG
dc.publisherTsenov Publishing HouseEN_en
dc.relation.ispartofseries1;6
dc.subjectзастрахователен брокерbg_BG
dc.subjectразпространение на застрахователни продуктиbg_BG
dc.subjectпрофесионално обучениеbg_BG
dc.titleВлияние на законово регламентираните обучения върху професионалното развитие на служителите на застрахователните брокериbg_BG
dc.typeArticlebg_BG


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record