Show simple item record

dc.contributor.authorШопова, Маргарита
dc.contributor.authorВърбанов, Тихомир
dc.date.accessioned2021-04-21T09:02:27Z
dc.date.accessioned2021-04-21T09:02:28Z
dc.date.available2021-04-21T09:02:27Z
dc.date.available2021-04-21T09:02:28Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.issn1312-3815
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10610/4425
dc.description.abstractЦел на разработката е конструиране на Интегрален показател на социалните права (Social Rights Indicator), чрез който да се оцени потенциалът за социално сближаване в Европейския съюз в контекста на Европейския стълб на социалните права (ЕССП). Изследователската теза е, че чрез количествената оценка на потенциала за конвергенция в контекста на ЕССП въз основа на Интегралния по-казател на социалните права могат да се установят емпирични тенденции и закономерности на европейско равнище, както и позиционирането на България в европейското социално пространство. Теоретичните и информационните аспекти на статистическото изследване на социалните права са представени чрез принципите на ЕССП и системата от индикатори за характеризирането им. Обоснована е необходимостта от създаване и са описани стъпките по конструирането на Интегрален показател на социалните права (Social Rights Indicator). Проведеният анализ на значенията на Интегралния показател на социалните права и на съставящите го субиндекси за периода 2010–2018 г. чрез подхода на бетаконвергенцията показа, че е налице процес на намаляване на различията между включените в изследването държави. След прилагане на методологията на пределната вертикална бета-конвергенция се установи, че значението на България за процеса на сближаване е положително по отношение на два от субиндексите, неутрално по отношение на третия субиндекс и негативно за Интегралния показател. Подходът на клубната конвергенция показа, че между включените в анализа страни не е налице процес на сближаване по значенията на индикаторите на социалните права.bg_BG
dc.publisherTsenov Publishing HouseEN_en
dc.relation.ispartofseries1;7
dc.subjectЕвропейски стълб на социалните праваbg_BG
dc.subjectИнтегрален показател на социалните праваbg_BG
dc.subjectконвергенцияbg_BG
dc.titleИнтегрален показател за оценка потенциала за социална конвергенция в Европейския съюз – методологически и приложни аспектиbg_BG
dc.typeArticlebg_BG


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record