Show simple item record

dc.contributor.authorЙорданов, Пламен
dc.contributor.authorЙорданов, Йордан
dc.contributor.authorАнгелова, Жанета
dc.date.accessioned2021-04-21T09:02:37Z
dc.date.accessioned2021-04-21T09:02:38Z
dc.date.available2021-04-21T09:02:37Z
dc.date.available2021-04-21T09:02:38Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.issn1312-3815
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10610/4428
dc.description.abstractНаправен е опит за аргументиране на тезата, че в условията на разгръщаща се система от социални плащания и координирано институционално взаимодействие в рамките на социалната защита се очертава необходимостта от преосмисляне на социалната философия на плащанията при инвалидност, отпускани от публичното пенсионно осигуряване. Проучването на възможностите за развитие на организационната рамка на публичните пенсии за трудова дейност при инвалидност в контекста на системния характер на социалните плащания в България е и основната цел на изследването, във връзка с което се поставят следните конкретни задачи: проучване на теоретико-методологическите аспекти на социалната сигурност и социалнозащитните системи в съвременното общество; изследване на практикоприложните аспекти на социалната сигурност и системите за социална защита в съвременното общество; изследване спецификата на закрилата при инвалидност в контекста на рисковата диференциация на системите за социална защита; проучване на националната идентичност и осигурителния профил на закрилата при инвалидност в България; преценка на необходимостта и възможностите за развитие на организационната рамка на плащанията от публичното пенсионно осигуряване при инвалидност в България. Резултатите от изследването позволяват да бъдат очертани насоките за оптимизиране организационната рамка на плащанията от публичното пенсионно осигуряване при инвалидност в България с потенциал за повишаване равнището на предоставяните пенсии в рамките на разполагаемия ресурс.bg_BG
dc.publisherTsenov Publishing HouseEN_en
dc.relation.ispartofseries1;9
dc.subjectсоциална сигурностbg_BG
dc.subjectсоциална защитаbg_BG
dc.subjectсоциално осигуряванеbg_BG
dc.subjectпенсионно осигуряванеbg_BG
dc.subjectпенсии за инвалидностbg_BG
dc.titleВъзможности за оптимизиране режима на плащанията от публичното пенсионно осигуряване при инвалидност в Българияbg_BG
dc.typeArticlebg_BG


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record