Show simple item record

dc.contributor.authorПантелеева, Искра
dc.contributor.authorВарамезов, Любчо
dc.contributor.authorНайденов, Сергей
dc.contributor.authorИванов, Йордан
dc.contributor.authorНиколов, Емил
dc.contributor.authorСтанев, Явор
dc.contributor.authorИванов, Ивайло
dc.contributor.authorБиолчева, Петя
dc.contributor.authorКалпачев, Стефан
dc.contributor.authorКостов, Ивайло
dc.contributor.authorБоев, Борислав
dc.contributor.authorСабри, Айтен
dc.contributor.authorВранчев, Боян
dc.contributor.authorВранчев, Кармен
dc.contributor.authorНиколова, Деница
dc.date.accessioned2021-04-21T09:02:42Z
dc.date.accessioned2021-04-21T09:02:43Z
dc.date.available2021-04-21T09:02:42Z
dc.date.available2021-04-21T09:02:43Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.issn1312-3815
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10610/4429
dc.description.abstractЦелта на студията е, въз основа на резултати от емпирично проучване да се установят съвременните измерения на предприемаческото поведение на студентите, обучаващи се в СА „Д. А. Ценов” – Свищов, УНСС – София и ИУ – Варна, на чиято основа да се идентифицират пречките и възможностите за стимулиране на предприемаческото поведение на младите хора в България. За реализиране на посочената цел са формулирани няколко задачи: Първо. Проучване мнението на студентите от СА „Д. А. Ценов” – Свищов, УНСС – София и ИУ – Варна. Второ. Установяване основните параметри на предприемаческите намерения и поведение на студентите от трите висши училища. Трето. Идентифициране на пречките и възможностите за повишаване на предприемаческата активност на младите хора. Основната научноизследователска теза, която се защитава, е, чрез идентифициране параметрите на предприемаческите намерения и поведение на студентите, както и на техните образователно-квалификационни характеристики, се съдейства за повишаване на съответствието между налично и необходимо предприемаческо познание и се създават възможности за формиране на образователна среда, насочена към стимулиране на предприемаческата активност на младите хора. Въз основа на изследването са постигнати следните основни резултати: проучено е мнението на респондентите, установени са параметрите на предприе-маческите намерения и поведение на студентите, идентифицирани са пречките и възможностите за повишаване на предприемаческата активност на студентите.bg_BG
dc.publisherTsenov Publishing HouseEN_en
dc.relation.ispartofseries1;2
dc.subjectбизнесbg_BG
dc.subjectпредприемачествоbg_BG
dc.subjectпредприемачески нагласиbg_BG
dc.subjectпредприемаческо поведениеbg_BG
dc.subjectзнания и уменияbg_BG
dc.subjectкомпетентностиbg_BG
dc.subjectстудентиbg_BG
dc.titleИзследване на отношението към предприемачеството и нагласата за стартиране на собствен бизнес на студентите от СА „Д. А. Ценов” - Свищов, УНСС - София и ИУ - Варнаbg_BG
dc.typeArticlebg_BG


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record