Show simple item record

dc.contributor.authorПавлова-Бънова, Марияна
dc.date.accessioned2021-04-21T09:02:52Z
dc.date.accessioned2021-04-21T09:02:53Z
dc.date.available2021-04-21T09:02:52Z
dc.date.available2021-04-21T09:02:53Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.issn1312-3815
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10610/4434
dc.description.abstractНастоящата разработка акцентира върху проблемите на местите финанси и търсенето на механизми за разширяване правомощията на органите на местната власт, изследвайки подхода по преотстъпване на фискални постъпления в полза на местните бюджети. Целта е да се изследва състоянието на местните финанси и децентрализацията в публичния сектор в България, включително и по отделни единици на местната власт, и да се тества въздействието на предложената реформа по преотстъпване на данъчни постъпления върху фискалната позиция на общините в контекста на протичащите в страната ни процеси по децентрализация в публичния сектор. Авторът се фокусира върху тезата, че провеждането на данъчна реформа в посока преотстъпване на определена част от данъка върху доходите на физическите лица в полза на всяка единица на местната власт ще намери резултат в повишаване на нейната фискална позиция, следователно до нарастване на възможностите, значителна част от съществуващите проблеми да бъдат решавани своевременно „на място“ до постигането на по-висока степен на фискална децентрализация и приближаване на измерителите й до средноевропейските стойности. В резултат са изведени конкретни зависимости по отношение състоянието на бюджетите показатели и финансовата самостоятелност за всяка от 265-те общини в България, като се предлагат и конкретни мерки с оглед постигането на по-високи резултати в перспектива. Анализира се и ефектът за подсектор „Местно самоуправление“ при приложение хипотезата за преотстъпване двадесет на сто от бюджетните постъпления от данъка върху доходите на физическите лица в негова полза, като се извеждат конкретни препоръки.bg_BG
dc.publisherTsenov Publishing HouseEN_en
dc.relation.ispartofseries1;12
dc.subjectдецентрализацияbg_BG
dc.subjectразходиbg_BG
dc.subjectприходиbg_BG
dc.subjectданъциbg_BG
dc.subjectфискална позицияbg_BG
dc.titleФискална позиция на общините в условията на децентрализация в публичния сектор – актуални mроблеми и възможности за растежbg_BG
dc.typeArticlebg_BG


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record