Show simple item record

dc.contributor.authorВечев, Венцислав
dc.contributor.authorИванова-Кузманова, Галя
dc.contributor.authorКрумова, Диана
dc.contributor.authorДимитров, Ради
dc.contributor.authorШишманов, Станислав
dc.date.accessioned2021-04-21T09:03:20Z
dc.date.accessioned2021-04-21T09:03:21Z
dc.date.available2021-04-21T09:03:20Z
dc.date.available2021-04-21T09:03:21Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.issn1312-3815
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10610/4440
dc.description.abstractКонцепцията за интегрирано отчитане е сравнително нова за практиката на предприятията както в национален, така и в международен аспект. Фактът, че през 2010 г. е основан Комитетът по интегрирана отчетност, който през 2013 г. издава Международната рамка за интегрирана отчетност, е показателен, че концепцията за интегрирано отчитане е сравнително нова. Същността на тази парадигма се изразява в обхващане на въздействието не само на явления и процеси, измерими чрез паричния еквивалент, но предимно на събития, с непряк финансов ефект, които обаче са определящи за бъдещото развитие и стабилитет на предприятията. Обект на изследване в научната разработка е приложението на интегрираната отчетност в практиката на предприятията от нефинансовия, банковия и публичния сектор у нас. Предметът на изследване включва практиките, свързани с оповестяването на информация от интегрираното отчитане в годишните отчети на предприятията от посочените в обекта на изследване икономически сектори. Основната цел е, на база теоретически проучвания на специализираната литература и изследване на практиката, свързани с интегрираната отчетност на предприятията от различни сектори на икономиката в Р България, да се очертаят проблемите и да се изведат възможни решения за повишаване качеството на отчетната информация.bg_BG
dc.publisherTsenov Publishing HouseEN_en
dc.relation.ispartofseries1;10
dc.subjectинтегрирана отчетностbg_BG
dc.subjectфинансови отчетиbg_BG
dc.subjectнефинансови предприятияbg_BG
dc.subjectбанкиbg_BG
dc.subjectбюджетни организацииbg_BG
dc.titleИнтегрираната отчетност в управлението на предприятията в Българияbg_BG
dc.typeArticlebg_BG


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record