Show simple item record

dc.contributor.authorСтоянова, Станислава
dc.date.accessioned2021-04-21T09:19:29Z
dc.date.accessioned2021-04-21T09:19:30Z
dc.date.available2021-04-21T09:19:29Z
dc.date.available2021-04-21T09:19:30Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.issn1311-9206
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10610/4443
dc.description.abstractВ настоящата научна статия са изследвани специфичните особености и предизвикателствата при вземането на решения в условията на екипна дейност, като нейната основна цел е да представи тяхната роля и влияние за постигането на ефективност в управлението на съвременните организации. В нея са разгледани теоретични постановки, които описват същността и някои закономерности в процеса на вземане на управленски решения при екипната форма на дейност, неговите етапи и амбивалентна характеристика. Акцентът е поставен върху развитието на идеите, относно ролята на екипа за постигането на ефективно управление на организациите. След изследване на посочените особеностите са изведени базисните фактори, повлияващи ефективността в процеса на вземане на управленски решения.bg_BG
dc.publisherTsenov Publishing HouseEN_en
dc.relation.ispartofseries4;1
dc.subjectуправленско решениеbg_BG
dc.subjectекипна дейностbg_BG
dc.subjectмениджмънтbg_BG
dc.subjectорганизационно управлениеbg_BG
dc.subjectчовешки факторbg_BG
dc.titleСпецифики на екипния подход за вземане на управленски решения в съвременната организацияbg_BG
dc.typeArticlebg_BG


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record