Show simple item record

dc.contributor.authorНАЙДЕНОВА, Красимира
dc.date.accessioned2021-04-21T09:19:31Z
dc.date.accessioned2021-04-21T09:19:32Z
dc.date.available2021-04-21T09:19:31Z
dc.date.available2021-04-21T09:19:32Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.issn1311-9206
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10610/4444
dc.description.abstractКапиталовият пазар в България не работи добре и не е полезен за националната икономика. Въпреки нормативна база, отговаряща на най-високите световни стандарти, компаниите не успяват да привличат капитал, а инвеститорите нямат достъп до качествени български финансови активи. Секюритизацията се представя единствено чрез изолирания сегмент на дружествата със специална инвестиционна цел. Банковият пазар е широк, но с концентрирана собственост и далеч от модерното банкиране, а пълната интеграция с европейския финансов пазар остава в неясното бъдеще. Посочените слабости са резултат на неправилна или неефективна държавна намеса, представляват регулаторен провал и имат последствия - капиталов пазар, който не успява да генерира адекватни възможности за инвестиции за българския капитал и за финансиране на рисковите, но с висока добавена стойност проекти на компаниите, банкова концентрация с всички негативи върху вложителите, кредитополучателите и инвеститорите, неосъществена финансова интеграция с ефекти върху цялата национална финансова система и в крайна сметка колосални загуби на национален доход.bg_BG
dc.publisherTsenov Publishing HouseEN_en
dc.relation.ispartofseries4;2
dc.subjectрегулаторен провалbg_BG
dc.subjectкапиталов пазарbg_BG
dc.subject„спящи акции”bg_BG
dc.subjectбанкова концентрацияbg_BG
dc.subjectсекюритизацияbg_BG
dc.titleОценка на ефектите от някои регулаторни решения за финансовия пазар в Българияbg_BG
dc.typeArticlebg_BG


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record