Show simple item record

dc.contributor.authorНиколова, Величка
dc.date.accessioned2021-04-21T09:19:35Z
dc.date.accessioned2021-04-21T09:19:36Z
dc.date.available2021-04-21T09:19:35Z
dc.date.available2021-04-21T09:19:36Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.issn1311-9206
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10610/4445
dc.description.abstractНастоящата статия е посветена на влиянието на промените в лихвените проценти върху държавния дълг. За целта в началото се систематизират теоретични и емпирични концепции, като основен акцент се поставя върху изменението на държавния дълг в условията на непрекъснато намаляващи лихвени проценти. На следващ етап се проследяват основните тенденции в изменението на държавния дълг, лихвените разходи, темповете на прираст на реалния БВП и лихвените проценти по дългосрочни държавни облигации в България. Извършен е иконометричен анализ на връзката „лихвени проценти – държавен дълг“ с помощта на тестове за дългосрочни и краткосрочни зависимости. При съпоставяне на получените резултати за степента на влияние на лихвените проценти и икономическия растеж върху дълга, се достига до извода, че лихвените проценти оказват положително, но доста слабо статистически значимо влияние върху държавния дълг. Налице е много по-силно (положително) влияние на икономическия растеж върху дълга, за разлика от влиянието на лихвените проценти.bg_BG
dc.publisherTsenov Publishing HouseEN_en
dc.relation.ispartofseries4;3
dc.subjectдържавен дългbg_BG
dc.subjectлихвени процентиbg_BG
dc.subjectдългосрочни държавни облигацииbg_BG
dc.subjectикономически растежbg_BG
dc.titleВлияние на промените в лихвените проценти върху държавния дълг на България за периода 2003-2018 г.bg_BG
dc.typeArticlebg_BG


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record