Show simple item record

dc.contributor.authorНайденов, Людмил
dc.contributor.authorЦенов, Димитър
dc.date.accessioned2021-04-21T09:21:17Z
dc.date.accessioned2021-04-21T09:21:18Z
dc.date.available2021-04-21T09:21:17Z
dc.date.available2021-04-21T09:21:18Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.issn0323-9004
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10610/4453
dc.description.abstractВ разработката се изследват въпросите, свързани с влиянието на COVID-19 върху данъчните несъответствия в България. На основата на авторово дефиниране на данъчните несъответствия се очертават техните теоретични, практикоприложни и технически основи и специфични характеристики. Анализира се динамиката на разликата между величината на фактическите и плановите данъчно-осигурителни приходи по консолидираната фискална програма (КФП), като се доказва, че тя зависи пряко от световната пандемична ситуация, провокирана от COVID-19. Аргументира се необходимостта от нов иновативен подход, който да отчита променените реалности и важната роля на включените в състава на КФП параметри за подобряване на общественото благосъстояние и устойчивостта на икономиката. Обект на изследване в настоящата разработка са данъчните несъответствия, а предмет – влиянието на COVID-19 върху разминаването между величината на фактическите и плановите постъпления от преки, косвени данъци, социални и здравни вноски в България. Заключава се, че продължаващата повече от година пандемична ситуация понижава икономическата активност и на тази основа влияе негативно върху данъчните несъответствия в нашата страна.bg_BG
dc.publisherTsenov Publishing HouseEN_en
dc.relation.ispartofseries1;2
dc.subjectконсолидирана фискална програмаbg_BG
dc.subjectданъчни несъответствияbg_BG
dc.subjectCOVID-19bg_BG
dc.subjectданъчни приходиbg_BG
dc.titleCovid-19 рефлексии върху данъчните несъответствияbg_BG
dc.typeArticlebg_BG


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record