Show simple item record

dc.contributor.authorДимитрова, Иванка Б.
dc.contributor.authorВелчева, Йорданка
dc.date.accessioned2021-04-21T09:21:21Z
dc.date.accessioned2021-04-21T09:21:21Z
dc.date.available2021-04-21T09:21:21Z
dc.date.available2021-04-21T09:21:21Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.issn0323-9004
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10610/4454
dc.description.abstractЗначимостта на създаваната от управленското счетоводство информация и нейното ограничено използване в управлението на земеделските предприятия са основните мотиви за написване на настоящата статия. Защитава се тезата, че ако в земеделските предприятия се прилага бюджетирането, ще се повиши ефективността на управ-лението. Целта на разработката е, въз основа на представяне връзката между управление и счетоводство да се очертаят възможностите на планово-бюджетната система за поставяне на управленски цели и задаване на параметри, придобиващи различни количествени и качествени измерения, които да се постигат с управленските решения. Предложен е концептуален модел на планово-бюджетна система в земеделско предприятие, която отразява специфичните му особености и създава информация за бъдещото развитие, прогнозира финансовото състояние, резултатите от дейността, паричните потоци, промените в имущественото състояние и капитала.bg_BG
dc.publisherTsenov Publishing HouseEN_en
dc.relation.ispartofseries1;3
dc.subjectсчетоводствоbg_BG
dc.subjectуправлениеbg_BG
dc.subjectуправленско счетоводствоbg_BG
dc.subjectбюджетиранеbg_BG
dc.subjectземеделско предприятиеbg_BG
dc.titleУправленското счетоводство в земеделските предприятия – функция бюджетиранеbg_BG
dc.typeArticlebg_BG


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record