Show simple item record

dc.contributor.authorКънева, Аглика
dc.date.accessioned2021-04-21T09:21:31Z
dc.date.accessioned2021-04-21T09:21:31Z
dc.date.available2021-04-21T09:21:31Z
dc.date.available2021-04-21T09:21:31Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.issn0323-9004
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10610/4456
dc.description.abstractВ статията се моделира тенденцията на развитие в брутните кредити и аванси и привлечените средства от банките в България през периода 2007 – 2019 г. На основата на допускането, че установените закономерности ще се запазят и през прогнозирания период, се разработва прогноза за бъдещите стойности на брутните кредити и аванси и привлечените средства от банките през 2020 и 2021 г.bg_BG
dc.publisherTsenov Publishing HouseEN_en
dc.relation.ispartofseries1;5
dc.subjectбанкиbg_BG
dc.subjectтрендови моделиbg_BG
dc.subjectпрогнозаbg_BG
dc.subjectбрутни кредити и авансиbg_BG
dc.subjectпривлечени средстваbg_BG
dc.titleАнализ на изменението на брутните кредити и аванси и привлечените средства от банките в Българияbg_BG
dc.typeArticlebg_BG


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record