Show simple item record

dc.contributor.authorСлавева, Красимира
dc.date.accessioned2021-06-28T06:30:44Z
dc.date.accessioned2021-06-28T06:30:45Z
dc.date.available2021-06-28T06:30:44Z
dc.date.available2021-06-28T06:30:45Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.issn0861-6604
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10610/4468
dc.description.abstractВ съвременните условия на икономика, базирана на знанието, висшето образование има изключително отговорната задача да подготвя специалисти с високо ниво на теоретични и практико-приложни знания, умения и компетенции в съответните професионални направления. Процесите на интернационализация и глобализация в образованието поставят редица предизвикателства пред висшите училища в България, изразяващи се в повишаване качеството на обучението и практическата приложимост на придобитите знания, увеличаване на приложните изследвания на академичния състав и формирането на изследователски умения у студентите. Целта на статията е да се изследва динамиката на ключови показатели за системата на висшето образование, за да се установят обективно формиралите се закономерности и тенденции и да се оцени ефективността на разходите за висше образование.bg_BG
dc.publisherTsenov Publishing HouseEN_en
dc.relation.ispartofseries1;1
dc.subjectвисше образованиеbg_BG
dc.subjectразходи за висше образованиеbg_BG
dc.subjectстатистически анализbg_BG
dc.subjectтрендови моделиbg_BG
dc.subjectструктурни измененияbg_BG
dc.titleИзграждане на ефективна връзка "образование - наука - бизнес" - стратегическа цел и средство за повишаване на ефективността на разходите за висше образованиеbg_BG
dc.typeArticlebg_BG


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record