Show simple item record

dc.contributor.authorГеоргиева, Даниела
dc.date.accessioned2021-06-28T06:30:56Z
dc.date.accessioned2021-06-28T06:30:57Z
dc.date.available2021-06-28T06:30:56Z
dc.date.available2021-06-28T06:30:57Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.issn0861-6604
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10610/4471
dc.description.abstractВ разработката са представени резултати от проведено авторово анкетно проучване сред лица, упражняващи счетоводната професия в България, относно публикуването на оповестявания за научноизследователската и развойна дейност (НИРД) във финансовите отчети на иновативни предприятия. Целта е да се изследва част от причините в счетоводната практика, свързани с подценяване на задължителното и доброволното оповестяване на информация за НИРД. Използвани са логическият, дедуктивният и сравнителният метод. Резултатите от изследването имат практико-приложно значение и представят по-задълбочен анализ на факторите, въздействащи върху публикуването на данни за НИРД от страна на предприятията в България.bg_BG
dc.publisherTsenov Publishing HouseEN_en
dc.relation.ispartofseries1;4
dc.subjectНИРДbg_BG
dc.subjectоповестяванияbg_BG
dc.subjectсправкиbg_BG
dc.subjectфинансови отчетиbg_BG
dc.titleПо някои въпроси относно непубликуването на оповестявания за научноизследователската и развойна дейност като част от финансовите отчети на български иновативни предприятияbg_BG
dc.typeArticlebg_BG


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record