Show simple item record

dc.contributor.authorЦанова, Цветелина
dc.date.accessioned2021-09-18T08:51:44Z
dc.date.accessioned2021-09-18T08:51:43Z
dc.date.available2021-09-18T08:51:44Z
dc.date.available2021-09-18T08:51:43Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.issn1311-9206
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10610/4494
dc.description.abstractВ статията се очертава и изследва понятието качеството на живот, както и сходните му по същност – жизнен стандарт (жизнено равнище), благосъстояние, субективно благосъстояние, благополучие, удовлетворение, щастие, доверие, свобода, човешки права. Интерпретират се понятията, имащи отношение с обекта на изследване и се извежда дефиниция за качеството на живот като основна роля в живота на индивидите.bg_BG
dc.publisherTsenov Publishing HouseEN_en
dc.relation.ispartofseries2;5
dc.subjectкачество на животbg_BG
dc.subjectблагосъстояниеbg_BG
dc.subjectблагополучиеbg_BG
dc.subjectжизнен стандартbg_BG
dc.subjectчовешки праваbg_BG
dc.subjectдовериеbg_BG
dc.titleТеоретико-методологични основи на понятието “качество на живот” и развитието му като икономическа и социална категорияbg_BG
dc.typeArticlebg_BG


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record