Show simple item record

dc.contributor.authorКулчев, Красимир
dc.date.accessioned2021-09-18T08:51:58Z
dc.date.accessioned2021-09-18T08:51:58Z
dc.date.available2021-09-18T08:51:58Z
dc.date.available2021-09-18T08:51:58Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.issn0861-6604
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10610/4496
dc.description.abstractЦелта на настоящата разработка е да се апробират с реални данни инструменти на икономическия анализ от различни класификационни групи, при което да се изведат основни характеристики на българския туристически пазар, служещи като база за вземането на обосновани управленски решения. Съобразно целта на статията са използвани инструменти за факторен и структурен анализ. Поддържа се становището, че подход за изследване на туристическия пазар, при който балансирано се съчетават типичните за икономическия анализ инструменти заедно с тези, приложими и в други области на знанието, има потенциал да осигури необходимата информационна среда за ефективен мениджмънт на туристическите дейности на макро- и микроравнище. В резултат на извършеното проучване се достига до извода, че използването на подобен балансиран изследователски подход дава възможност да се разкрият както силните и слабите страни на българския туристически пазар, така и пропуски в представената информация. Очертаният информационен дефицит възпрепятства анализа и съответно своевременното разработване на оперативни, тактически и стратегически решения.bg_BG
dc.publisherTsenov Publishing HouseEN_en
dc.relation.ispartofseries2;2
dc.subjectфакторен анализbg_BG
dc.subjectструктурен анализbg_BG
dc.subjectтуризъмbg_BG
dc.titleИнструменти на икономическия анализ при изследване на туристическия пазарbg_BG
dc.typeArticlebg_BG


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record