Show simple item record

dc.contributor.authorЦоклинова, Мая
dc.date.accessioned2022-04-29T13:39:50Z
dc.date.accessioned2022-04-29T13:39:48Z
dc.date.available2022-04-29T13:39:50Z
dc.date.available2022-04-29T13:39:48Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.issn1311-9206
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10610/4508
dc.description.abstractОт съществено значение е изучаването и анализирането на държавните разходи, с цел установяване на тенденциите в тяхното развитие. Периодичното отчитане на тенденциите в държавните разходи позволява на икономическите агенти да планират стопанските си действия на основата на обективна информация, намаляваща неопределеността на икономическата система. Също така, измерването на измененията в структурата на държавните разходи (особено на разходите на подсектор „Централно държавно управление” по функции на класификацията на функциите на държавно управление (КОФОГ)), позволява да се разкриват приоритетите в предоставянето на публични блага. Целта на статията е да се направи сравнителен анализ на разходите на подсектор „Централно държавно управление” по функции на КОФОГ на България и Гърция и на тази основа да се разкрият тенденциите при тяхното развитие, както и да се откроят различията в разходните политики на двете страни.bg_BG
dc.publisherTsenov Publishing HouseEN_en
dc.relation.ispartofseries3;1
dc.subjectдържавни разходиbg_BG
dc.subjectтенденции в развитиетоbg_BG
dc.subjectстатистически методиbg_BG
dc.subjectсравнителен анализbg_BG
dc.subjectизмерване на зависимостиbg_BG
dc.subjectЗакон на Вагнерbg_BG
dc.titleСравнителен анализ на разходите в подсектор „централно държавно управление“ на България и Гърция според КОФОГ за периода 1998-2018 г.bg_BG
dc.typeArticlebg_BG


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record