Show simple item record

dc.contributor.authorСиркаров, Владимир
dc.date.accessioned2022-04-29T13:40:09Z
dc.date.accessioned2022-04-29T13:40:05Z
dc.date.available2022-04-29T13:40:09Z
dc.date.available2022-04-29T13:40:05Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.issn1311-9206
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10610/4514
dc.description.abstractПаричното предлагане се изчислява чрез различни по своя характер и обхват парични агрегати. Федералният резерв изчислява и публикува два агрегата – М1 и М2. Коректното измерване на паричното предлагане има фундаментална роля в провеждането на ефективна парична политика от страна на централните банки. За съжаление официалните парични агрегати нямат ясно определена теоретична основа в селектирането на отделните компоненти, което може да доведе до неточности при тяхното оповестяване и управление. Това прави актуално изследването, чрез което може да се представи оптимизиран паричен агрегат, който е базиран на австрийската парична теория. Един от найточните такива агрегати се базира на концепцията на Ротбард-Салерно и се обозначава в англоезичната финансова теория като True Money Supply (TMS). Паричните инструменти в него покриват два основни критерия – дали са окончателно (финално) средство за разплащане на всички транзакции и дали са иск към налични пари, които са конвертируеми по номинална стойност.bg_BG
dc.publisherTsenov Publishing HouseEN_en
dc.relation.ispartofseries3;5
dc.subjectпарично предлаганеbg_BG
dc.subjectпарични агрегатиbg_BG
dc.subjectцентрални банкиbg_BG
dc.subjectикономически цикълbg_BG
dc.titleОптимизиране на паричните агрегати от гледна точка на Австрийската парична теория – възможности и ефектиbg_BG
dc.typeArticlebg_BG


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record