Show simple item record

dc.contributor.authorДамянов, Атанас
dc.date.accessioned2022-04-29T13:40:32Z
dc.date.accessioned2022-04-29T13:40:28Z
dc.date.available2022-04-29T13:40:32Z
dc.date.available2022-04-29T13:40:28Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.issn0323-9004
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10610/4518
dc.description.abstractВ изследването сме се постарали да избягаме от природния, геологическия и физическия аспект на понятието разлом. Възприели сме, че разломът означава отсъствие на единство, на съгласие в дадена система. По този начин сме фундаментализирали нашите разсъждения. Първият акцент е поставен върху отделянето на Обединеното кралство (OK) от ЕС. В синтезирана хронология е проследено времето от приемането на ОК в ЕС до м. декември 2020 г. вкл. Уловена е една от причините за отделянето на кралството, която се състои в менталните различия между него и Континента. По-нататък е подчертано, че разломите в ЕС, в тяхното видово многообразие, са предизвикани и чрез косвена връзка от първа степен от събудените империи в света, философията на Mitteleuropa, делението на Стара и Нова Европа и др. Предложена е двуфакторна матрица, като чрез нея е търсена връзката между етапите на разширяване на Съюза и степента на отсъствие на единство и съгласие в Общността. В заключението е посочено, че трябва да се освободим от интегра-ционния романтизъм и да се върви към постлисабонски договор.bg_BG
dc.publisherTsenov Publishing HouseEN_en
dc.relation.ispartofseries3;1
dc.subjectразломbg_BG
dc.subjectморфогенетическа структураbg_BG
dc.subjectменталностbg_BG
dc.subjectfish dinnerbg_BG
dc.titleОчертаване линиите на разлома в Европейския съюзbg_BG
dc.typeArticlebg_BG


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record