Show simple item record

dc.contributor.authorНиколова, Величка
dc.date.accessioned2022-04-29T13:40:39Z
dc.date.accessioned2022-04-29T13:40:35Z
dc.date.available2022-04-29T13:40:39Z
dc.date.available2022-04-29T13:40:35Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.issn0323-9004
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10610/4520
dc.description.abstractВ настоящата статия се поставя акцент върху анализирането на държавния дълг в някои силно задлъжнели страни в световен мащаб, сред които се отнасят Венецуела, Судан, Япония и Гърция. Основната цел е да се проследят и съпоставят първоначалните ефекти от световната финансова и икономическа криза (2008) и пандемията ot COVID-19 върху равнищата на държавен дълг в изследваните страни. Поради тази причина в началото се систематизират теоретични концепции, в които се акцентира върху връзката между проявленията на кризи в икономиките и промяната в нивата на правителствения дълг. В хода на изследването се открояват основните двигатели за рязкото нарастване на държавния дълг в анализираните страни, като в допълнение се проследява динамиката на бюджетните приходи, разходи и салдо.bg_BG
dc.publisherTsenov Publishing HouseEN_en
dc.relation.ispartofseries3;3
dc.subjectдържавен дългbg_BG
dc.subjectсилно задлъжнели страниbg_BG
dc.subjectCOVID-19bg_BG
dc.titleЕфекти на глобалната икономическа криза и Covid-19 пандемията върху управлението на държавния дълг в силно задлъжнели страниbg_BG
dc.typeArticlebg_BG


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record